HOTEL NIEPOŁOMICE

ELEWACJA Z KASETONÓW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
ELEWACJA Z PANELI NA RĄBEK STOJĄCY