CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED DRZESKO K.BOCHNI

ELEWACJA Z KASETONÓW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ