BUDYNEK UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO KRAKÓW

ELEWACJA Z KASETONÓW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ