BUDYNEK KLINIKI SERCA BIELSKO-BIAŁA

ELEWACJA Z KASETONÓW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ