BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY RZEZAWA UL.PRZEMYSŁOWA

ELEWACJA Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH STACBOND
NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ