BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY LINOSZCZEL MAKÓW

ELEWACJA WENTYLOWANA Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH BLIDEX
I STACBOND NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ